Ung dansk fotografi '16

From Lære Posselt Bending Gender series
 • Lina Hashim
 • Mads Holm
 • Lærke Posselt
 • Sarah Riisager
 • Tinne Zenner

Ung dansk fotografi ‘16

Screenede videoer og film
Kåre Leander Ringling Frang, Nanna Lysholt Hansen, Katrine Holmgren, Pernille Matzen & Nanna Rebekka, Nenad Milcevic, Thue Holdt Petersen, Vladimir Tomic & Ana Pavlovic og Niels Østergaard.

Ung dansk fotografi ’16 har i år fokus på globalitet. Med værker af fem unge, danske kunstnere og et videoprogram med ti kunstnere præsenterer udstillingen forskellige tilgange til det overordnede tema, lige fra undersøgelser af globale problemstillinger til rapporteringer fra lokale udkantsområder

Fotografisk Center byder velkommen til Ung dansk fotografi ’16. I samarbejde med kunsthistoriker Banja Rathnov fra Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel i Museumsbygningen har Fotografisk Center inviteret fem yngre, danske kunstnere til at udstille på Ung dansk fotografi ’16. Herudover præsenter vi otte videoværker af i alt ti kunstnere/filminstruktører, der er blevet udvalgt som svar på et Open Call.

Ung dansk fotografi er en årligt tilbagevendende udstilling, der siden 1998 har haft til formål at styrke interessen for og udbrede kendskabet til yngre, danske fotografers arbejde. I år har Fotografisk Center fokus på globalitet, og dette tema har haft indflydelse på valget af værker til Ung dansk fotografi ’16. Det globale har længe været et centralt tema i kunsten, men er ikke af den grund blevet mindre relevant i 2016.

Med global opvarmning, migrationskriser, grænselukninger, religionsdebat, frihandel, menneskerettigheder, finanskriser og krige er globale forhold og problematikker mere præsente i vores hverdag end nogensinde før. Samtidig har de sidste ti års teknologiske fremskridt gjort at vi involveres i globale problematikker i hidtil uset grad.

Muligheden for at rette blikket ud mod verden, rejse til klodens fjerneste afkroge og opsøge og lade sig inspirere af andre kulturer har aldrig været større – hvad enten rejsen foretages fysisk eller foran computerskærmen. Vi lever ikke længere i globaliseringens tid, men i en globalitet. Ligesom det overordnede tema for Fotografisk Centers udstillinger i 2016 ikke skal forstås i en begrænset betydning, har vi heller ikke i valget af værker til Ung dansk fotografi ’16 været snævre i vores forståelse af det globale. Tværtimod viser udstillingen et bredt spektrum af fotografiske tilgange til det overordnede tema; fra Mads Holms dokumentariske billeder af kulturelle forskelligheder og brændpunkter i en global verden til Lærke Posselts behandling af en global udfordring - nemlig det at transseksualitet, som hun beskriver i sine portrætter, er forbudt i mange lande. Sarah Riisager ser verden udefra, fra et kosmisk perspektiv, mens Tinne Zenner zoomer ind på et specifik sted, nærmere betegnet en portugisisk naturpark med en betonfabrik i midten. Og endelig behandler Lina Hashim et højaktuelt og sprængfarligt emne i sine skildringer af afdøde selvmordsbombere.

Ung dansk fotografi ’16 vises efterfølgende på Four Boxes Gallery på Krabbesholm Højskole i Skive. I forbindelse med udstillingen udgives en katalogbog.

I forbindelse med udstillingen har vi flere arrangementer: 30. november holder vi i samarbejde med DJ:Fotograferne FotoForum med de deltagende kunstnere på Ung dansk fotografi ’16.

Udstillingen er gjort muligt ved støtte fra: Københavns Kommune, Statens Kunstfond, DGI Byen, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, DJ:Fotograferne & Husted Vin.

 • Køebnhavn Kommune logo
 • Statens Kunstfond logo
 • Logo for DJ:Fotograferne
 • Logo for Dgi Byen
 • Logo for Husted Vin
 • Four Boxes Gallery på Krabbesholm Slot