Fotografisk Center 20 år - en jubilæumsudstilling

© Albert Elm, Untitled, 2015
  • Charlotte Haslund-Christensen
  • Astrid Kruse Jensen
  • Adam Jeppesen
  • Gudrun Hasle
  • Absalon Kirkeby
  • Albert Elm

Fotografisk Center kan i år fejre 20 års jubilæum. Det gør vi med en helt særlig udstilling, der sætter fokus på dansk fotografi gennem årene. Vi har inviteret Ingrid Fischer Jonge, der som tidligere leder af både Det Nationale Fotomuseum og Museet for Fotokunst er velbevandret i dansk fotografi, til at hjælpe os med at sammensætte udstillingen.

Da Fotografisk Center blev stiftet var det for at styrke fotomiljøet i Danmark og for at skabe øget opmærksomhed omkring fotografiet. I dag, hvor Fotografisk Center har skiftet identitet fra ikke-kommercielt galleri til kunsthal, er perspektivet ændret. Fokus ligger nu mere på at vise fotografi og andre kamerabaserede medier som en del af nutidskunstscenen.

Et gennemgående fokus på Fotografisk Centers udstillinger har dog altid været ung dansk fotografi – ikke mindst båret frem af udstillingsrækken af samme navn. Næsten årlige gruppeudstillinger har vist forskellige nedslag i aktuelt dansk fotografi. Det er derfor ganske betegnende for Fotografisk Centers aktivitet, når kurator Ingrid Fischer Jonge, har valgt udstillingsrækken Ung dansk fotografi som afsæt for jubilæumsudstillingen.

Udstillingsserien, der blev startet af Fotografisk Centers første leder Lars Schwander, har gennem årene haft stor betydning for fotokunstscenen, dels som rugekasse for unge fotografer og dels som udstillingsvindue til et bredere publikum. Når man ser tilbage på, hvilke fotografer som har deltaget, er der ganske mange navne, der springer i øjnene. Fotografer som i dag er velkendte og anerkendte. Til Fotografisk Centers jubilæumsudstilling har Ingrid
Fischer Jonge inviteret et skarpt udvalg af disse fotografer, som viser bredden både over tid og i fotografisk praksis. Og som med Fischer Jonges ord ”positionerer centrale emner, der er karakteristiske for vor tid”.

Med jubilæumsudstillingen er det dels tanken at se på institutionens historie og dels på hvilke perspektiver, der fremadrettet tegner sig for fotografiet, når man kigger på tendenser og tilgange i det unge danske fotografi fra 90’erne til i dag. I forbindelse med udstillingen vil vi således arrangere FotoForum med artist-talks og et mini-seminar, der sætter fotografiets rolle og position til debat.

Udstillingen er gjort muligt ved støtte fra: Københavns Kommune, Statens Kunstfond, Toyota Fonden, DGI Byen, DJ:Fotograferne & Husted Vin.