Fotografisk Centers Privatlivspolitik

Fotografisk Centers Privatlivspolitik (English version below)
Sådan Behandler Vi Dine Personlige Oplysninger
Fotografisk Center respekterer og beskytter dine personlige oplysninger i henhold til lovgivningen. Nedenfor følger en beskrivelse af, hvorledes vi håndterer de personlige oplysninger ifht. Indsamling, benyttelse, opbevaring og deling.

1. Hvem er vi?
Virksomhedsoplysninger:
Foreningen Fotografisk Center
Tietgensgade 65
1704 København V
CVR 19875881
+45 33930996
Du er altid velkommen til at kontakte Fotografisk Center, hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personlige oplysninger, ved at skrive en mail til info@fotografiskcenter.dk

2. Hvordan indsamler vi dine personlige oplysninger?
Vi modtager oplysninger om dig gennem følgende kanaler:
• Direkte fra dig selv (f.eks. når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller indmelder dig i foreningen)
• Fra offentligt tilgængelige ressourcer, så som hjemmesider og sociale medier

3. Hvorfor indsamler vi dine personlige oplysninger?
Vi indsamler dine personlige data af følgende årsager:
• For at kunne holde dig opdateret på Fotografisk Centers aktiviteter og for lettere at kunne besvare spørgsmål eller henvendelser fra dig.
Det er ikke et krav fra Fotografisk Centers side, at du deler dine personlige oplysninger med os, men hvis du vil være medlem, modtage nyhedsbreve eller inkluderes i vores særlige invitationslister, er det nødvendigt at give os de fornødne oplysninger. Det står dig til enhver tid frit at afmelde dig og blive slettet fra vores databaser og services.

4. Hvilke personlige oplysninger indsamler og opbevarer vi?
Vi indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger af de i afsnit 3 beskrevne årsager. De oplysninger vi benytter er:
• Kontaktinformation (navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse)
• For leverandører og virksomheder: Transaktionsoplysninger (Virksomhedsinformation, bankoplysninger, faktureringsoplysninger og service-information)

5. Er indsamlingen og opbevaringen af dine personlige oplysninger lovlige?
Vores indsamling og opbevaring af dine personlige oplysninger følger lovgivningen i Danmark. I henhold til lovgivningen har vi ret til at indsamle og opbevare dine personlige oplysninger som beskrevet i afsnit 4 under forudsætning af:
• at de personlige oplysninger er nødvendige for driften af vores virksomhed. Vores virksomhed baserer sig på formidling af kunst, samt salg og udveksling af varer og services.

6. Hvordan deler vi dine personlige oplysninger?
Vi deler ikke dine personlige oplysninger, medmindre det er påkrævet.
Dine personlige oplysninger kan blive delt med:
• Leverandører, eller samarbejdspartnere, som understøtter virksomhedsdriften (F.eks, konsulenter, IT service providers, revisions- og finansvirksomheder, advokater)
• Offentlige myndigheder

7. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?
Vi opbevarer dine personlige oplysninger i nedenstående perioder:
• Så længe det er nødvendigt for at kunne yde den service, som du har bedt om
• Så længe lovgivningen påkræver det

8. Hvilke rettigheder har du?
I det følgende beskrives dine generelle rettigheder:
• Du har ret til at få udleveret en oversigt over de personlige oplysninger vi har liggende
• Oversigten over de personlige oplysninger kan ske i et struktureret, almindelig udbredt og læsbart format
• Du har ret til at få opdateret og rettet i de personlige oplysninger
• Du har ret til at få slettet eller destrueret dine personlige oplysninger
• Du har ret til at standse eller begrænse vores håndtering af dine personlige oplysninger
• Selv hvis du har givet samtykke til, at vi må håndtere dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke har ingen indflydelse på lovligheden af håndteringen af dine personlige oplysninger inden tilbagetrækningstidspunktet og den lovlige behandlingsperiode af din tilbagetrækningsbegæring.
• Du har ret til at klage over vores made at håndterer dine personlige oplysninger til vores data-ansvarlige.
Den til enhver tid gældende lovgivning kan have indflydelse på eller begrænse ovenstående rettigheder afhængig af de specifikke omstændigheder omkring håndteringen.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte os, som oplyst i afsnit 1.

Fotografisk Center exhibition space
In English

Fotografisk Center’s Privacy Policy
Notice of personal data processing
Fotografisk Center is required by law to protect your personal data. This Notice explains how we process (e.g. collect, use, store, and share) your personal data. We will process any personal data about you in accordance with this Notice and with applicable law.

2. Who are we?
The company responsible for processing your personal data is:

Foreningen Fotografisk Center
Tietgensgade 65
1704 København V
CVR 19875881
+45 33930996

You can always contact Fotografisk Center info@fotografiskcenter.dk with questions or concerns about how we process your personal data.

3. How do we collect personal data about you?
We get your personal data from the following sources:
• From you directly
• From publicly available publications, websites, or social media

4. Why do we process your personal data?
We process personal data about you for the following purposes:
• To keep you updated on Fotografisk Center’s exhibition, events, and other activities or to respond to your questions or request for information
You are not required to provide us with your personal data. If you do not want Fotografisk Center to use your personal data, you will not be able to stay in touch or otherwise do business with us. You can always contact us to have your personal data deleted from our databases and services.

5. What personal data do we process about you?
For the purposes described above in Section 3, we may process the following types of personal data:
• Contact information (name, address, telephone number, e-mail address, VAT)
• For suppliers: Financial information (bank account number, amounts paid to you for services rendered)

6. Why are we allowed by law to process your personal data?
Our processing of your personal data requires a legal basis. By law, we are allowed to process your personal data described above in Section 4 based on the following legal bases
• the processing is necessary for our legitimate interests. The legitimate interests are to engage in daily communication and conduct business-related activities.

7. How do we share your personal data?
We may share your personal data with:
• Suppliers or vendors that assist our company (e.g., consultants, IT service providers, financial institutions, law firms)
• Public authorities

8. How long will we keep your personal data?
We will keep your personal data for the following period of time:
• For as long as needed to provide you with the services requested by you
• For as long as required by applicable law.

9. What are your rights?
In general, you have the following rights:
• You can get an overview of what personal data we have about you
• You can get a copy of your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format
• You can get an update or correction to your personal data
• You can have your personal data deleted or destroyed
• You can have us stop or limit processing of your personal data
• If you have given consent for us to process your personal data, you can withdraw your consent at any time. Your withdrawal will not affect the lawfulness of the processing carried out before you withdrew your consent
• You can submit a complaint about how we process your personal data to a Data Protection Authority.
Under applicable law, there may be limits on these rights depending on the specific circumstances of the processing activity.
Contact us as described in Section 1 with questions or requests relating to these rights.